gilleskyltliten1

Ann Magnusson. Född 1938 i Västerbotten men assimilerad Skåning sedan 1958.

Parallellt med yrkesarbete som socionom inom barn-ungdomspsykiatri och handikappomsorg har jag alltid haft behov av att skapa. Designat och sytt familjens kläder. Komponerat och format i keramik och trä. När de egna barnen flyttat ut blev tid för måleri och fritt skapande. Paletten har varit batikfärger eller tygbitar, olja eller akvarell. Allt har gått att forma efter behov. Givna mönster och regler har aldrig varit styrande. Naturen och livet har varit inspirationskällan.
Akvarellmåleriet utvecklades efter pensioneringen 2003.

Utbildning: Uppfattar mig som autodidakt, men har för att få stimulans deltagit i kortare och längre konstkurser privat eller knutet till studieförbund.

Medlem i FKG- Fria Konstnärers Gille   

 

Bosatt i Lund men målar oftast i Atelje Sjöstorp 355, Dalby.

Tel 070 5145232; E-post annbertie@bredband.net