gilleskyltliten1

 Grenter Anita
 FKG 55

 
Italiengatan 41
 261 34 Landskrona
 0738-205 064
 epost:
 anita.grenter@gmail.com

    Gustavsson Pernilla (M)
    FKG 53
   
    Sven Tveskäggs gata 32
    253 62 Helsingborg
     0709 618 987
    epost:
    info@penello.se
   www.johannapernilla.se
    

   Hallgren Daniela
   FKG 32
   
    Kullagatan 43
    252 20 Helsingborg
     0730-081 028
    epost:
          daniela.hallgren@hotmail.com
    

Hansson Jörgen
FKG 36
 Norden 544
 252  79 Helsingborg
 0722-838 568
 epost:
 jorgenhansson@hotmail.com
www.jorgenhanssonforfattare.com

Herbertson Anita
FKG 19


Furugatan 37
234 41 Lomma
0703-170 906
epost:
korita54@outlook.com

 

Idvall Ingrid
FKG 54 (M)


Villatomtsvägen 2 C
252 34 Helsingborg

042-12 33 68
0768-881 582
epost.
idvallingrid@gmail.com

 

Vi står i bokstavsordning med
efternamn först.