gilleskyltliten1

På beställning av Ronald Mac Donald House - ett anhörigboende i anslutning till lasarettet - står jag för en stor entreémålning, 2x2 m, och sju mindre dörrmålningar. Detta till husets nya byggnad, som invigs den 7.e september.

RMD-huset erbjuder boende till familjer vars spädbarn/småbarn behandlas på BIVA . Både föräldrar och syskon kan bo där så länge som barnet vårdas på sjukhuset. Allt från några dagar till uppåt ett halvår. Huset har allt som behövs för att man ska kunna leva bekvämt med boende på egen hand, kök och gemensamma utrymmen. Det ligger precis bredvid "Blocket". Verksamheten är  beroende av sponsring från näringsliv och privata donatorer och den fasta personalen har hjälp av volontärer.

Det är förstås väldigt roligt för mig att få stå för utsmyckningen i den nya tillbyggnaden i detta fantastiska hus!

Birgitta Landén