gilleskyltliten1


Välkommen till FRIA KONSTNÄRERS GILLE!
I den fria konstens tjänst
– sedan 2003!
 
Fria Konstnärers Gille är en skånsk förening som bildades 2003 och alltså firar 15-årsjubileum 2018. Föreningen bildades för att främja det fria, konstnärliga utövandet och ordnar utställningar med hög konstnärlig kvalitet i en fri och positiv anda.
Föreningen är opolitisk och ideell. Medlemskap kan sökas av alla medborgare inom EU och erhålls efter prövning
av en intagningsjury som styrelsen utser.
Den årliga avgiften bestäms på årsmötet som äger rum i februari-mars och är för närvarande 700 kr.

 

Här kan du ansöka om medlemskap i Fria Konstnärers Gille .
Du kan skicka din ansökan genom detta formulär, klicka här!