top of page

Om Fria Konstnärers Gille

I den fria konstens tjänst sedan 2003

FKG historia

Fria Konstnärers Gille (FKG) är en ideell konstförening, för aktiva konstnärer och konsthantverkare, som bildades 2003 för att främja det fria, konstnärliga utövandet och ordna utställningar i Skåne med hög konstnärlig kvalitet i en fri och positiv anda.

 

FKG anordnar minst en samlingsutställning och konstrunda per år. Högst prioritet har den under påsken och de då pågående Konstrundorna.

 

Första året 2004 var medlemsavgiften 500:- och utställningskostnaden 400:-.

Från att ha varit en ideell förening ansökte föreningen 2008 om att få bli momsredovisningsskyldiga pga höga annonseringskostnader och ersättningar för styrelsearbete. FKG har nu minskat utgifterna och är numera deklarationsbefriade fem år i taget.

 

Medlemmar

Redan i föreningens första uppstart hade man ambitioner om att det skulle vara en levande förening där varje medlem måste vara aktiv konstnär för att få vara med. Under en tidig period sänktes dock kravet till ”konstintresserad” vilket gjorde att medlemsantalet år 2006 var som högst, 115 medlemmar. Man beslöt dock 2007 att FKG inte ska ha mer än 100 medlemmar. 2021 har vi 68 medlemmar som alla är utövande konstnärer inom olika konstdiscipliner såsom målning, akvarell, teckning, fotokonst, keramik, silversmide, skulptering i olika material samt några andra konsthantverk.

 

Ordförande i FKG

2003 – 2007 Carsten Kinnman, Nybrostrand

2007 – 2018 Jan Heidne, Rydebäck

2018 – 2021 Jannicke Larsson, Borstahusen

2021-   Ann-Kristin ”Anki” Åback, Landskrona

Organisationsnummer: 06802417-0469

Välkommen med din ansökan!

Vårt bankgiro: 5600-7495
Årsavgiften är 400:-

Här kan du ansöka om medlemskap i Fria Konstnärers Gille .
 

bottom of page