top of page

FRIA KONSTNÄRERS GILLE

I den fria konstens tjänst sedan 2003

Fria Konstnärers Gille är en ideell konstförening, för aktiva konstnärer, som bildades 2003 för att främja det fria, konstnärliga utövandet och ordna utställningar i Skåne med hög konstnärlig kvalitet i en fri och positiv anda.

På gång i FKG

bottom of page