top of page

Bli Medlem i FKG!

Alla är välkomna att ansöka!

 

Fria Konstnärers Gille är en ideell konstförening, för aktiva konstnärer, som bildades 2003 för att främja det fria, konstnärliga utövandet och ordna utställningar i Skåne med hög konstnärlig kvalitet i en fri och positiv anda.


Välkommen med din ansökan!

Vårt bankgiro: 5600-7495
Årsavgiften är 400:-

Till dig som saknar hemsida:

 

Vänligen bifoga 3-5 bilder på din konst till:

Carina Stjernfeldt

Ansök om medlemskap i FKG

Tack för din ansökan!

bottom of page