Search

Dags för årsmöte för Fria Konstnärers Gille
Välkommen till årsmöte söndagen 7 februari klockan 15.00.


Eftersom vi fortsätter med att hålla avstånd har vi i år vårt årsmöte som videomöte.

Länk till mötet finns i kallelse utskickad via email 5 januari.


Det är naturligt


vis trevligt att ha många medlemmar med under mötet men känns det besvärligt ska du naturligtvis avstå. Det kommer att skickas ut protokoll till er alla efter mötet.


Mvh styrelsen genom

Peter Myrbäck sekreterare


Peter Myrbäck

Helsingborg

Trådlös telefon med nummer 073 505 3875

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Temautställning

Face it! Inbjudan till temautställning på Galleri JiL med fri tolkning av Face it! 17-25/9 2021, mer info finns under UTSTÄLLNINGAR