top of page
Konstnärer i FKG

Keramik

Keramisk konst är en bred genre där verken kan ta sig många olika uttryck. Gemensamt för all keramisk konst är dock att de är tillverkade av keramiska material, som exempelvis lera, porslin och betong.
bottom of page